ZICHTBETONBEKISTING

Perfect geschikt voor zichtbeton: alkus massieve kunststof plaat in alle MEVA systemen

De massieve kunststof plaat alkus die in alle MEVA bekistingssystemen wordt toegepast, zorgt voor een constant gelikblijvende en hoge zichtbetonkwaliteit - ook na vele malen gebruik en bij grote opeenvolgende stortfases. De elementen kunnen direct op het bouwterrein met de hogedrukspuit worden gereinigd, hetgeen in zeer hoge mate bijdraagt tot een hoogwaardige oppervlaktekwaliteit. 

De voordelen van alkus: wel niet op en krimpt niet, neemt geen vocht op, verkleurt niet en blijft glad. Deze plaat is geheel niet-zuigend en zorgt bij een minimaal gebruik van scheidingsmiddel voor een doorlopend poriearm beton met een glad, niet zandend oppervlak.

 
Techniek & voordelen
Video
Zichtbetongids
Referenties
Download

TECHNIEK & VOORDELEN

Zichtbeton volgens het DBV-informatieblad "Sichtbeton" (zichtbeton).

Het DBV-informatieblad "Sichtbeton" (augustus 2004) legt voor Duitsland concrete zichtbetonklassen vast met duidelijke eisen en dient dus altijd als één geheel te worden beschouwd. Zichtbeton zijn zichtbaar blijvende betonoppervlakken waarbij strenge eisen worden gesteld aan het uitzien ervan. Hoe de eisen die gesteld worden aan het betonoppervlak precies luiden, moet telkens apart worden beschreven. Alleen de eis „zichtbeton“ in het bestek is zonder concrete beschrijving niet voldoende. In Oostenrijk gelden vergelijkbare normen, richtlijnen en informatiebladen voor zichtbetonoppervlakken. Voor eisen m.b.t. tot het zichtbeton geldt de norm ÖNORM B 2211 en voor bekiste betonoppervlakken geldt de ÖVBB-richtlijn 20. Het verschil is dat de normen en richtlijnen in Duitsland nog gedetailleerder zijn.

Betrek MEVA zichtbetonspecialisten op tijd bij uw projecten

Wij ondersteunen u bij aanbestedingen, offertes, de voorbereidende planning en de bekistingsplanning op het vlak van de uitvoering, wij geven advies in het competence team zichtbeton, wij plegen overleg met architecten over kwesties m.b.t. de technische haalbaarheid, wij tonen u welke mogelijkheden er zijn met standaard zichtbetonbekistingen en ook met speciale bekistingen, b.v. met een voorgevormde alkus-plaat. Met de alkus-plaat in al onze systemen kan vaak ook aan buitengewone en complexe eisen worden voldaan, met een standaardbekisting of tenminste met een combinatie van standaardbekisting en speciale bekisting. En daardoor kunnen de kosten beperkt blijven.

MEVA bekistingssystemen voor zichtbeton

 • Alle MEVA wandbekisting, in het bijzonder de Mammut 350 met zijn architectonisch aantrekkelijke en harmonische anker- en voegenbeeld
 • MevaDec vloerbekisting voor helder opgedeelde onderaanzichten van vloeren
 • Ronde kolombekisting Circo en kolombekisting CaroFalt voor kolommen en pijlers in zichtbeton 
 • Ronde bekisting Radius met stalen bekistingsplaat
 • Speciale constructies met verdubbelde bekistingsplaat, met gelaste massieve kunststof platen alkus voor voegloze stortoppervlakken of met gebogen alkus massieve kunststof platen op eveneens gevormde onderconstructies
 • Speciale constructie van staal, b.v. bij veel stempelkoppen in zichtbetonkwaliteit
 • Maatwerk van standaardbekistingen met speciale vormen, b.v. de Circo ronde kolombekisting als wandafsluiting
 • Maatwerk van houten bekistingen voor een speciale betonoptiek, b.v. een plankmotief

Wegweiser Sichtbeton (Zichtbetongids)

De „Wegweiser Sichtbeton“ (Zichtbetongids) is een vaktechnisch praktijkhandboek van alkus AG en de "Bauverlag" (bouwuitgeverij). De auteurs zijn erkende vakmensen op hun vakgebied en staan heel dicht bij de praktijk: Bau-Ing. Hannes Fiala, Prof. Dr. Dieter Ogniwek, Dipl. Ing. (FH) en Dipl. Ing. Helmut Schuon.

De "Wegweiser Sichtbeton" licht de grote complexiteit van onderwerpen toe en bekijkt deze vanuit veel perspectieven – van het ontwerp tot aan het uiteindelijke resultaat. Een synergie van research, wetenschap en bouwpraktijk is het resultaat van de kennis en de ervaring van de auteurs. Deze gids bespreekt uitgebreid de problemen die kunnen ontstaan en toont hoe deze op tijd aangepakt kunnen worden zodat ze in de praktijk geen belemmering meer vormen. Praktijkgerichtheid impliceert dat men van deze gids geen wetenschappelijk boekwerk heeft gemaakt, maar een nuttig hulpmiddel voor het dagelijkse werk van planning in de bouw.

Het begint bij de nieuwe uitdagingen ten aanzien van de interface tussen architectuur en betontechnologie en gaat dan verder met belangrijke inzichten bij de planning (van aanbesteding tot oplevering). Er wordt niet alleen gesproken over betontechnologie, maar ook over de resultaten van recent onderzoek over de wisselwerking tussen beton, bekisting en betonoppervlak. De checklist is bedoeld als leidraad voor een systematische manier van werken indien er zichtbetoneisen worden gesteld. Deze lijst rondt het boekwerk af.

Bestel uw eigen "Wegweiser Sichtbeton" rechtstreeks bij alkus AG voor slechts 24,90 € excl. verzendkosten.

Wegweiser Sichtbeton (Zichtbetongids)
 

Referenties

Vraag om een offerte

 
 
MEVA Original Used Formwork

BEKISTINGEN HUREN

MEVA Bekistingen huren
 
Bekistinsplaat Volkunststofplaat alkus
MEVA Raamprofiel
... meer dan alleen bekisting
 •  Kies een taal

  Kies uw werelddeel en land Kies een taal (optioneel).

 •  Contact
 •  Zoek

  Zoek op onze site.

 •  Newsletter

  Ontvang elke maand onze newsletter.