PROJECTGEGEVENS

Burgbergtunnel bij Erlangen (Beieren)

Opdrachtgever: DB Netz AG, Berlin

Bouwonderneming: ED. Züblin AG, Direktion IU Tunnelbau, Stuttgart

Toegepaste MEVA systemen: wandbekisting Mammut, ten dele met trapeziumlijsten, wandbekisting Mammut 350, gebruikt en geprepareerd voor zichtbeton SB3, klimconsoles KLK 230, klapsteigers KAB 190, MEP-ondersteuningtorens, speciale projectmatige vormen, fa. Kiefer

Bekistingsplanning: MEVA Schalungs-Systeme, vestiging München

 
 
1
2
3
4
5
6
 

Project

Van München naar Berlijn in slechts 4 uur

Bij de Burgbergtunnel: uitstekende kwaliteit SB3 zichtbeton met huurbekisting

Voor het ICE-traject van Neurenberg naar Berlijn wordt het spoortraject bij Erlangen momenteel uitgebreid naar vier sporen en voorbereid voor hogesnelheidstreinen. De 307 meter lange Burgbergtunnel krijgt er een parallel lopende tunnelbuis bij met twee sporen. Dit levert niet alleen bouwtechnische uitdagingen op. Er moet ook rekening worden worden gehouden met gebouwen die onder monumentenzorg vallen. MEVA bekistingen worden gebruikt bij het zuidelijke en noordelijke portaal en hierbij vormt vooral de omgeving vóór de zuidelijke tunnelingang een bouwtechnische uitdaging. Op deze plaats loopt nl. eerst de Schwabach onder het spoortraject door. Vervolgens loopt de Bayreuther Straße over het traject heen voordat het via de insnijding van de tunnel het tunnelportaal bereikt. Op een paar meter moeten hier bruggen, steunwanden en een tunnelportaal worden gebouwd.

Landhoofden met plankenpatroon en afgeronde brugpijlers
De funderingen voor de twee landhoofden en de twee rijen pijlers van de 3-deels spoorbrug over de Schwabach zijn gestort met de wandbekisting Mammut. Dankzij de mogelijke betondrukopname van 97 kN/m² konden de tot 4,29 meter hoge pijlers in één fase worden gestort. Voor de landhoofden met plankenpatroon werden de Mammut-elementen voorzien van tand-en-groef planken. Voor de schuine onderkanten van de vleugelwanden van een landhoofd en voor de pijlers zijn houten inlays gebruikt van de firma Kiefer uit Durbach bij Offenburg. Dit bedrijf is gespecialiseerd in speciale houten bekistingen.

Steunwand in zichtbeton SB3 met aangepaste huurbekisting
De steunwand met een lengte van ca. 27,5 meter en een hoogte tussen 6,10 meter en 10 meter moest worden uitgevoerd in SB3. Voor zichtbeton van deze kwaliteit werd in het logistieke centrum in Haiterbach gebruikte wandbekisting Mammut 350 speciaal geprepareerd. Er werd gestort in 3 blokken – twee met een lengte van 10 meter en één met een lengte van 7,50 meter. In de hoogte werd er in 3 stortfases gestort. Voor de laatste hoogtefase onder de reeds bestaande paalkopbalk werden elementen gebruikt met aansluitstukken voor de betonpomp. Bij alle stortfases stond de wandbekisting op klapsteigers KAB 190, de verankering van de bekisting gebeurde ter plaatse met chemische ankers DW 20 Hilti-HIT.

„Met de alkus-bekistingsplaat hebben wij hier een uitstekend SB3-opeprvlak gekregen“, zegt uitvoerder Mario Thiele in blijde bewoordingen. Ook de stijfheid van de Mammut-350-elementen en de uiterst geringe hoeveelheid ankers heeft indruk op hem gemaakt. Het heeft het werk een stuk gemakkelijker gemaakt.

Speciale oplossing voor kopbalken en voorzetbekisting van een steunwand
Om procestechnische redenen moest de 2,38 m hoge kopbalk in dit geval nog vóór de voorzetbekisting worden geplaatst, die vervolgens onder de kopbalk tegen de boorpalenwand aan gestort werd. De kopbalk is net zo dik als de volledige dikte van de voorzetbekisting en de boorpalenwand tesamen; hij is aan beide zijden gestort met Mammut-elementen. Door de hoogte en de ligging van de kopbalk en de last last die hij moet dragen, was er aan de zijde van de insnijding van de tunnel een oplossing nodig met de klimconsole KLK 230 die tevens dienst deed als werksteiger. De KLK 230 was in dit geval de juiste oplossing omdat de consoles konden worden vastgemaakt op de afstanden die door de boorpalen werden bepaald en de zware lasten vanuit de kopbalk moeiteloos konden doorgeven. De bijna 85 m lange en tot 10 m hoge voorzetbekisting werd gestort in 10 lengteblokken à ca. 9,30 m en in max. 4 hoogtefases met een standaard cyclushoogte van 2,90 m. Voor de uitvoering in SB3-kwaliteit werden in dit geval eveneens geprepareerde elementen van de Mammut 350 gebruikt.

Nieuwe portaalwanden in harmonie met de historische portaalsituatie
De portalen van de oude en de nieuwe tunnelbuis liggen bij beide tunneluiteinden naast elkaar. De Burgbergtunnel die in 1844 gebouwd werd, is de oude spoorwegtunnel van Beieren en valt onder monumentenzorg. Om de historische portaalsituatie te kunnen behouden, zal het uiterlijk van de nieuwe portalen worden aangepast aan dat van de oude. Bij het storten van de nieuwe portaalwanden met Mammut-elementen op MEVA MEP-ondersteuningtorens wordt het betonoppervlak gebouchardeerd, zodat het lijkt op het bestaande natuursteenmetselwerk. Op de Mammut-elementen worden trapeziumlijsten gespijkerd om het voegbeeld van de natuurstenen voor de nieuwe portaalwanden over te nemen.

Het vlot goed
Bij het tunnelproject wordt er tegelijkertijd binnen en buiten gewerkt, want reeds in 2017 zal het nieuwe traject in gebruik worden genomen. Als de nieuwe tunnelbuis in gebruik is genomen, zal ook de oude tunnelbuis aan de moderne techniek worden aangepast. De oude tunnelbuis werd voor het laatst in 1936 volledig vernieuwd. En vanaf dat tijdstip zal dan ook het snelle treinverkeer op 4 sporen – 2 in elke richting – onbeperkt mogelijk zijn, zodat de reistijd van München naar Berlijn geen 6 uur, maar slechts 4 uur zal bedragen.

 
Bekistinsplaat Volkunststofplaat alkus
MEVA Raamprofiel
... meer dan alleen bekisting
  •  Kies een taal

    Kies uw werelddeel en land Kies een taal (optioneel).

  •  Contact
  •  Zoek

    Zoek op onze site.

  •  Newsletter

    Ontvang elke maand onze newsletter.